Friday, October 20, 2006

ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ 'ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರ್'ರವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸುಧಾ ಕನ್ನಡ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

No comments: